Cena kursu: 1340 zł 

Część teoretyczna:  4 godzin

Część praktyczna:  5 godzin

Program Kursu Montażu Pompy Ciepła - Grupa Podstawowa

I Część teoretyczna

 • Rodzaje pomp ciepła,
 • Dobranie mocy urządzenia,
 • Miejsce montażu jednostki zewnętrznej, wewnętrznej oraz instalacji hydraulicznej.

II Część praktyczna

 • Kielichowanie,
 • Lutowanie twarde metodą 918 (opcjonalnie),
 • Obsługa klucza dynamometrycznego,
 • Narzędzia i materiały do montażu,
 • Montaż części chłodniczej,
 • Montaż części hydraulicznej,
 • Podłączenie elektryczne (wymagane uprawnienie SEP gr I),
 • Uruchomienie urządzenia,
 • Serwis Pompy Ciepła,
 • Certyfikat F-gazy dla montażystów pomp ciepła - omówienie zagadnień.

Cena kursu: 1540 zł

Część teoretyczna: 1 godzina

Część praktyczna: 8 godzin

Program Kursu Montażu Pompy Ciepła - Grupa Zaawansowana

I. Rodzaje pomp ciepła

 • Budowa oraz zasada działania pompy ciepła.

II. Dobranie mocy urządzenia

 • Charakterystyka grzewcza budynku,
 • Obliczeniowe obciążenie budynku,
 • Parametry COP i SCOP,
 • Samodzielny dobór pompy do istniejącego budynku.

III. Miejsce montażu jednostki zewnętrznej i wewnętrznej

 • Przygotowanie pomieszczenia oraz właściwe umieszczenie pompy ciepła,
 • Ilość wody w instalacji oraz jej przepływ wody.

IV. Narzędzia i materiały do montażu

V. Montaż części hydraulicznej

 • Budowa i elementy składowe,
 • Bufory,
 • Zawór przełączający,
 • Rodzaje połączeń,
 • Dobór zbiornika CWU do pompy ciepła oraz dobór naczynia wzbiorczego,
 • Samodzielne wykonanie stacji wejściowej wody do budynku,
 • Wykonanie instalacji w technologii zgrzewanej i prasowanej,
 • Instalacje CO i CWU (połączenia skręcane).

VI. Podłączenie elektryczne

 • Bezpieczniki,
 • Elementy budowy rozdzielnic,
 • Podstawowe skrzynki przyłączające/ rozdzielnice,
 • Bezpieczniki,
 • Kaskadowe zabezpieczenia instalacji,
 • Samodzielne wykonanie rozdzielnicy.

VII. Uruchomienie urządzenia

 • Odpowietrzenie instalacji,
 • Temperatura wody i temp zew.,
 • Zakres czynności, które należy wykonać po uruchomieniu pompy ciepła.

VIII. Serwis Pompy Ciepła

 • Alarm przepływu,
 • Alarm wysokiego i niskiego ciśnienia,
 • Błąd grzałki,
 • Wywołanie alarmów na jednostkach w pomieszczeniu – ćwiczenia.

IX. Certyfikat F-gazy dla montażystów pomp ciepła - omówienie zagadnień


Terminy kursów

Miejsce szkolenia
Termin
Telefon
 
Miejsce
Łódź
Termin
24.07.2024
21.08.2024
Telefon
Miejsce
Poznań
Termin
19.07.2024
23.08.2024
Telefon
Miejsce
Toruń
Termin
28.08.2024
Telefon
Miejsce
Warszawa
Termin
26.07.2024
23.08.2024
Telefon
Miejsce
Zabrze
Termin
25.07.2024
01.08.2024
08.08.2024
14.08.2024
22.08.2024
29.08.2024
Telefon
Miejsce
Zabrze - grupa zaawansowana
Termin
26.07.2024
22.08.2024
Telefon
Miejsce
Bydgoszcz
Termin
24.07.2024
26.08.2024
Telefon

Program kursu montażu pomp ciepła

LP. Temat Kurs Podstawowy Kurs Zaawansowany
1 Pompy ciepła - podstawowe informacje
1.1 Budowa i działanie + +
1.1.2 Funkcje + +
1.1.3 Podział, nazewnictwo, podstawowe pojęcia + +
1.1.4 Charakterystyka pomp ciepła + +
1.2 Pompy ciepła - dlaczego się stosuje, czas życia / gwarancje / ekologia + +
1.2.1 Pompy ciepła - porównanie do innych źródeł energii (kotły) + +
1.2.2 Pompy ciepła - zastosowanie: gdzie warto, gdzie trzeba, a gdzie może być ograniczone ich zastosowanie + +
2 Dobranie mocy urządzenia
2.1 Określenie projektowej temperatury zewnętrznej. + +
2.2 Określenie projektowego obciążenia cieplnego budynku (4 metody) + +
2.3 Określenie projektowej temperatury zasilania instalacji. + +
2.4 Dobór za pomocą arkusza Excel i programu/ów komputerowych.   +
2.4.1 Zły dobór urządzenia - konsekwencje i najczęstsze błędy   +
2.5 Ćwiczenia z oprogramowaniem (obciążenie cieplne, temp. zasilania instalacji, dobór p.c.)   +
3 Montaż jednostki zewnętrznej i wewnętrznej
3.1 Etykiety i karty produktów. Wytyczne dla instalatora po wykonaniu instalacji + +
3.2 Montaż jednostki zewnętrznej + +
3.2.1 Odległości, wysokość + +
3.2.2 Fundament, stelaże, mocowanie + +
3.2.3 Odprowadzenie skroplin, wody + +
3.2.4 Strony świata, dobranie długości przewodów + +
3.3 Montaż jednostki wewnętrznej + +
3.4 Podłączenie pompy do instalacji w różnych technologiach.   +
3.5 Własnoręczne wykonanie połączeń elementów instalacji w technologiach: zaciskane ręcznie i elektrycznie.   +
4 Kielichowanie
4.1 Gradowanie, obcinanie rur z wykorzystaniem specjalistycznych noży chłodniczych +  
4.2 Wykonanie kielicha na rurce calowej i metrycznej +  
4.3 Wykonanie kielicha przy użyciu ekspandera +  
5 Lutowanie met. 918
5.1 Łączenie rurociągów +  
5.2 Badanie wizualne +  
5.3 Azotowa próba szczelności +  
6 Klucz dynamometryczny
6.1 Budowa i zasada działania klucza dynamometrycznego +  
6.2 Prawidłowe ustawienie wartości momentu obrotowego +  
7 Narzędzia i materiały do montażu
7.1 Prezentacja pełnego wyposażenia różnych marek wykorzystywanych do montażu i serwisu pomp ciepła + +
7.2 Narzędzia i osprzęt najczęściej wykorzystywany w instalacjach +  
8 Montaż części chłodniczej
8.1 Zasada działania instalacji chłodniczej +  
8.2 Elementy do wykonywania instalacji chłodniczej: przewody, kielichy, dokręcenie, zagięcia +  
8.3 Ważne aspekty instalacji chłodniczej +  
8.3.1 Odległości, wysokość +  
8.3.2 Uzupełnianie czynnika +  
8.3.3 Zakręcanie/ zaginanie, pętle (pułapki olejowe) +  
8.3.4 Dokręcanie, podłączenie i funkcje manometrów +  
8.3.5 Wykonanie próżni, wprowadzenie gazu, uruchomienie przy kontroli z manometrów +  
8.4 Najczęstsze błędy wykonania instalacji chłodniczej +  
8.5 Cięcie przewodów, kielichowanie, podłączenie za pomocą klucza dynamometrycznego, podłączenie manometrów i pompy próżniowej + +
9 Montaż części hydraulicznej
9.1 Ważne elementy instalacji grzewczych + +
9.2 Minimalny i nominalny przepływ przez pompę + +
9.3 Minimalna i maksymalna objętości wody w instalacji + +
9.4 Bufor. Zapewnienie minimalnego i nominalnego przepływu oraz objętości wody. Bufor równoległy i szeregowy wraz z zaworem nadmiarowym (by-pass). + +
9.5 Właściwe przewody / rury w różnych technologiach wykonania instalacji. + +
9.6 Objętość wodna instalacji grzewczych. Jak to prosto i szybko policzyć. + +
9.7 Naczynia zbiorcze - podstawowe oraz dodatkowe + +
9.8 Przepływ, poprawne działanie wymienników ciepła i pompy obiegowej. + +
9.9 Filtry, odmulacze, odpowietrzniki + +
9.10 Zawory rozdzielające + +
9.11 Zbiorniki ciepłej wody użytkowej + +
9.12 Własnoręczne wykonanie połączeń elementów instalacji w technologiach: skręcane, zgrzewane. + +
10 Podłączenie elektryczne
10.1 Podstawowe wzory i pojęcia związane z prądem elektrycznym +  
10.2 Dane producentów, różne podłączenia pompo ciepła (1 fazowych), weryfikacja tych danych + +
10.3 Dobór przewodów elektrycznych + +
10.4 Dobór zabezpieczeń nadprądowych / bezpieczników.   +
10.5 Pompa ciepła a moc przyłączeniowa / zamówiona.   +
10.6 Dobór zabezpieczeń różnicowoprądowych + +
10.7 Gdzie i jak podłączać pompę ciepła do instalacji elektrycznej + +
10.8 Podstawowe prace z przewodami (cięcie, usuwanie izolacji, podłączanie bezpieczników, ew. budowanie rozdzielnicy) + +
10.9 Podłączenie elektryczne KONKRETNEJ pompy ciepła   +
11 Uruchomienie pompy ciepła
11.1 Sprawdzenie poprawności instalacji chłodniczej / freonowej. +  
11.2 Sprawdzenie poprawności instalacji grzewczej (średnice, objętość instalacji, filtry, separatory powietrza i zanieczyszczeń, zbiornik cwu (pkt 2)) + +
11.3 Przed uruchomieniem sprężarki – co wykonać + +
11.4 Po uruchomieniu sprężarki – co i jak należy wykonać + +
11.5 Typowe problemy z uruchomieniem / startem układu p.c. – co występuje i algorytmy sprawdzania i rozwiązywania typowych problemów.   +
11.6 Uruchomienie pompy, obserwacja pracy na sterowniku, nastawy podstawowe + +
NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
F-GAZY
1650
1490
lub szkolenie multimedialne i egzamin w cenie 1090 zł
ZAPISZ SIĘ