Organizujemy kursy gazowe w całej Polsce, pozwalając szybko i bezstresowo zdobyć lub odnowić uprawnienia SEP w grupie G3 gazowej (Eksploatacja lub Dozór). 

Kurs trwa 1 dzień i kończy się egzaminem ustnym przed komisją kwalifikacyjną, powołaną przez Prezesa URE. Po zdaniu egzaminu, otrzymujesz Świadectwo Kwalifikacyjne SEP z datą ważności 5 lat. Szkolenie G3 może obejmować uprawnienia eksploatacyjne "E" oraz/lub uprawnienia dozorowe "D".

Adresaci kursu

Kurs gazowy G3 dedykowany jest osobom zajmującym się eksploatacją oraz/lub dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających gaz, a także eksploatacją oraz/lub dozorem instalacji i sieci gazowych.

Wymagania

Korzyści

Ukończenie kursu SEP G3 i pozytywne zdanie egzaminu daje uprawnienia państwowe w zakresie w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontroli i pomiarów:

Wybierz poziom kursu G3
KURS G3 "E" – EKSPLOATACJA
Dla osób, które wykonują prace związane z obsługą, konserwacją, remontami, montażem, kontrolami lub pomiarami urządzeń, instalacji i sieci gazowych
KURS G3 "D" - DOZÓR
Dla właścicieli i kierowników firm oraz pracowników technicznych, którzy sprawują nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Do pobrania

Wniosek egzaminacyjny EKSPLOATACJI G3
Wniosek egzaminacyjny DOZORU G3
Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych
NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
F-GAZY
1650
1490
lub szkolenie multimedialne i egzamin w cenie 1090 zł
ZAPISZ SIĘ