Organizujemy kursy energetyczne w całej Polsce, pozwalając szybko i bezstresowo zdobyć lub odnowić uprawnienia SEP w grupie G2 cieplnej (Eksploatacja lub Dozór). 

Kurs G2 trwa 1 dzień i kończy się egzaminem ustnym przed własną komisją kwalifikacyjną, powołaną przez Prezesa URE. Po zdaniu egzaminu, uczestnik otrzymuje Świadectwo Kwalifikacyjne SEP ważne przez 5 lat. W zależności od potrzeb, umożliwiamy zdobycie uprawnień eksploatacyjnych "E" oraz/lub dozorowych "D". 

Adresaci kursu

Kurs cieplny G2 dedykowany jest palaczom kotłów, serwisantom, instalatorom, monterom, kadrze kierowniczej oraz innym pracownikom technicznym, którzy w swojej pracy zajmują się eksploatacją oraz/lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych.

Wymagania

Korzyści

Ukończenie kursu SEP G2 i pozytywne zdanie egzaminu daje uprawnienia państwowe w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontroli i pomiarów:

Wybierz poziom kursu G2
KURS G2 "E" – EKSPLOATACJA
Dla osób, które wykonują prace związane z obsługą, konserwacją, remontami, montażem, kontrolami lub pomiarami urządzeń, instalacji i sieci cieplnych.
KURS G2 "D" - DOZÓR
Dla właścicieli i kierowników firm oraz pracowników technicznych, którzy sprawują nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych.

Do pobrania

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w energetyce cieplnej
Wniosek egzaminacyjny DOZORU G2
Wniosek egzaminacyjny EKSPLOATACJI G2
NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
F-GAZY
1650
1490
lub szkolenie multimedialne i egzamin w cenie 1090 zł
ZAPISZ SIĘ