Organizujemy kursy dla elektryków w całej Polsce, pozwalając szybko i bezstresowo zdobyć lub odnowić uprawnienia SEP w grupie G1 elektrycznej (Eksploatacja lub Dozór). 

Kurs trwa 1 dzień i kończy się egzaminem ustnym przed uprawnioną komisją kwalifikacyjną. Po zdaniu egzaminu, uczestnik otrzymuje Świadectwo Kwalifikacyjne SEP ważne przez 5 lat. Umożliwiamy zdobycie uprawnień eksploatacyjnych „E” oraz/lub dozorowych „D” – w zależności od potrzeb i zakresu obowiązków.

Adresaci kursu

Kurs elektryczny G1 dedykowany jest osobom pracującym w branży energetycznej, w szczególności osobom odpowiedzialnym za eksploatację oraz/lub dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają i zużywają energię elektryczną. 

Wymagania

Korzyści

Ukończenie kursu SEP G1 i pozytywne zdanie egzaminu daje uprawnienia do obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontroli i pomiarów:

Wybierz poziom kursu G1
Kurs G1 "E" - Eksploatacja
Dla osób, które wykonują prace związane z obsługą, konserwacją, remontami, montażem, kontrolami lub pomiarami urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
Kurs G1 "D" - Dozór
Dla właścicieli i kierowników firm oraz pracowników technicznych, którzy sprawują nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Do pobrania

Wniosek egzaminacyjny EKSPLOATACJI G1
Wniosek egzaminacyjny DOZORU G1
Zarys wiadomości z podstaw elektrotechniki
NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
F-GAZY
1650
1490
lub szkolenie multimedialne i egzamin w cenie 1090 zł
ZAPISZ SIĘ