Kurs na operatora żurawi przewoźnych i przenośnych HDS przygotowuje uczestników do egzaminu UDT. Jego zdanie pozwala uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi żurawi określonego typu. 

Kurs obejmuje część praktyczną i teoretyczną. Podczas szkolenia uczestnik zdobywa wiedzę z zakresu dozoru technicznego, urządzeń transportu bliskiego, maszynoznawstwa specjalistycznego czy przepisów BHP. Poznaje również w praktyce zasady bezpiecznej eksploatacji żurawi przewoźnych i przenośnych HDS.

W szkoleniu może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat, posiada co najmniej podstawowe wykształcenie i nie ma przeciwwskazań lekarskich do pracy na stanowisku operatora żurawi. Otrzymane uprawnienia ważne są przez 10 lat.

Koszt kursu teoretycznego 450 zł

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
F-GAZY
1650
1490
+ gratis szkolenie F-gaz klimatyzacja samochodowa lub 50% zniżki na szkolenie G1, G2, G3!
ZAPISZ SIĘ