Organizujemy kursy na operatora suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia, przygotowując uczestników do egzaminu UDT w celu uzyskania uprawnień do obsługi w/w urządzeń.

Uprawnienia do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek są niezbędne do pracy na stanowisku operatora tych maszyn. Po odbytym szkoleniu i zdanym egzaminie przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego uczestnik otrzymuje certyfikat i nabywa uprawnienia UDT na 5 lub 10 lat (w zależności od rodzaju urządzenia). 

Nasze szkolenia pozwalają zdobyć uprawnienia na:

SUWNICE, WCIĄGNIKI I WCIĄGARKI OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA SUWNICE, WCIĄGNIKI I WCIĄGARKI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
  • w tym na suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia.
  • w tym na suwnice kafarowe, kolumnowe, kuzienne, łapowe, kleszczowe, stryperowe, wsadowe, hartownicze, lejnicze, chwytnikowe, chwytakowe i trawersowe.

 

Kurs obejmuje część teoretyczną i zajęcia praktyczne (zapoznanie się z urządzeniem i jego bezpieczną obsługą) oraz kończy się egzaminem UDT. W szkoleniu może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat, posiada co najmniej podstawowe wykształcenie i nie ma przeciwwskazań lekarskich do pracy na stanowisku operatora suwnicy, wciągnika lub wciągarki.

Koszt kursu teoretycznego 450 zł

 

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
F-GAZY
1650
1490
+ gratis szkolenie F-gaz klimatyzacja samochodowa lub 50% zniżki na szkolenie G1, G2, G3!
ZAPISZ SIĘ