Kurs na operatora podestów ruchomych przejezdnych pozwala zdobyć uprawnienia UDT do obsługi wybranego typu urządzeń dźwignicowych.

Podest ruchomy przejezdny (tzw. kosz) to maszyna dźwignicowa przeznaczona do przemieszczania osób na stanowiska robocze. Jest powszechnie wykorzystywana podczas prac budowlanych i montażowych na wysokościach. Do jej obsługi wymagane są odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Potwierdzone państwowym egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Nasze szkolenia na podesty ruchome pozwalają zdobyć: 

UPRAWNIENIA KAT. I P UPRAWNIENIA KAT. II P
  • Podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (podnośniki nożycowe)
  • Podesty ruchome przewoźne (pająki podczepiane pod samochód)
  • Podesty ruchome samojezdne (montowane na pojeździe - podnośniki koszowe)
  • Podesty ruchome wiszące
  • Podesty ruchome masztowe
  • Podesty ruchome stacjonarne

 

Kurs obejmuje część teoretyczną i zajęcia praktyczne oraz kończy się egzaminem UDT, umożliwiając zdobycie zaświadczenia kwalifikacyjnego, a tym samym – uprawnień niezbędnych do obsługi podestów ruchomych. W szkoleniu może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat, posiada co najmniej podstawowe wykształcenie i nie ma przeciwwskazań lekarskich do pracy na stanowisku operatora podestów ruchomych.

Kurs dedykowany jest w szczególności:

Koszt kursu teoretycznego 450 zł

 

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
F-GAZY
1650
1490
+ gratis szkolenie F-gaz klimatyzacja samochodowa lub 50% zniżki na szkolenie G1, G2, G3!
ZAPISZ SIĘ