Kurs na ładowarki teleskopowe przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia UDT na wózek jezdniowy podnośnikowy kategorii I WJO.

Ładowarka teleskopowa to urządzenie należące do kategorii 1 WJO (najwyższej klasy wózków jezdniowych) o wszechstronnym zastosowaniu w budownictwie, rolnictwie, przemyśle leśnym czy w branży konstrukcji stalowych. Maszyna posiada wysięgnik, na którego końcu można zainstalować różnego rodzaju osprzęt, dedykowany szerokiemu spektrum zadań.

Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe składa się z części teoretycznej i praktycznej. Zakończony jest egzaminem przed komisją UDT. Po jego zdaniu, uczestnik otrzymuje uprawnienia do obsługi urządzeń wg kategorii I WJO - z dowolnym, zainstalowanym osprzętem. Posiadając uprawnienia na kat. I WJO, można obsługiwać także wózki z kat. II WJO i III WJO.

Kandydat na operatora ładowarki teleskopowej musi być pełnoletni, posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe oraz przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych.

Koszt kursu teoretycznego 450 zł

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
F-GAZY
1650
1490
+ gratis szkolenie F-gaz klimatyzacja samochodowa lub 50% zniżki na szkolenie G1, G2, G3!
ZAPISZ SIĘ